S.C. Piete Resita S.R.L asigură spațiul de care ai nevoie pentru a face comert

Orar

Luni - Duminică : 07:00 - 21:00

Adresă

Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A.

0255 222 015

Telefon

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Primăria Municipiului Reșița și PIEȚE REȘIȚA S.R.L. titular al proiectului
”Modernizare complex agroalimentar și străzi adiacente Piața Reșița Nord„, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului
Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără
evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare complex
agroalimentar și străzi adiacente Piața Reșița Nord„, propus a fi amplasat în Reșița, str.
Progresului nr. 1A.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73,
în zilele de luni-joi, intre orele 900-1500, și vineri, între orele 900-1300 precum și la
următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a
autorității competente pentru protecția mediului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *